Doklady pro sjednání pohřbu

  • občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu
  • oblečení pro zesnulého
  • lékařská zpráva (List o prohlídce zesnulého - pokud je k dispozici)

 

Pokud zesnulého odvezla jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ni sjednat pohřeb. Nezapomeňte, že volba pohřební služby záleží vždy výhradně na Vašem rozhodnutí.