Pracovní volno na pohřeb

V případě, že potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu event. potvrzení o zařizování pohřbu vystavíme Vám toto potvzení na požádání.