Oblečení pro zesnulého

nám předejte přímo v naší kanceláři. Pokud nebudete mít šaty k dispozici, oblečeme zemřelého do pohřebního oděvu, tzv.rubáše.

Oděv pro zesnulého nemusí být černý. V případě kremace nenoste obuv.